TIN TÀO LAO

Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1\” | ข้อสอบข้าราชการใหม่

Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1\”


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1\” ใช้เตรียมสอบครูผู้ช่วยสพฐ. รอบทั่วไป ครูผู้ช่วยสพฐ.รอบกรณีพิเศษ ครูผู้ช่วยอปท. ครูผู้ช่วยอาชีวะ สอบรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผอ.เขต ผอ.เขต
โหลดเอกสารได้ฟรีที่ https://www.facebook.com/groups/188131151697428
ติดตาม Live สด ได้ฟรีที่ https://www.facebook.com/Live%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD108735014605912

Live สด \

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 อ่านย่อยให้ฟังอย่างง่าย คลิปเดียวจบ 2563


พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 อ่านย่อยให้ฟังอย่างง่าย คลิปเดียวจบ 2563 (ครูผู้ช่วยสพฐ.รอบทั่วไป)
โหลดไฟล์เพื่ออ่านตามได้ฟรีที่กลุ่ม ชวนกันมาอ่านหนังสือ https://www.facebook.com/groups/188131151697428

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 อ่านย่อยให้ฟังอย่างง่าย คลิปเดียวจบ 2563

แนวข้อสอบลักษณะข้าราชการที่ดี


แนวข้อสอบลักษณะข้าราชการที่ดี

ข้อสอบความเป็นข้าราชการที่ดี1


แนวข้อสอบความเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับสอบ กพ และ ครูผู้ช่วย สนใจติวสดติวออนไลน์ ศึกษาเพิ่มเติมเพจ เตรียมสอบราชการกับกูรู

ข้อสอบความเป็นข้าราชการที่ดี1

หลักสูตรฐานสมรรถนะ Short Clip EP#01


Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1\” (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
https://www.youtube.com/watch?v=KarfSLhc6jI
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564\” ครั้งที่ 2 (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
https://www.youtube.com/watch?v=Eftk1zdgMU
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564\” ครั้งที่ 3 (พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ)
https://www.youtube.com/watch?v=eP6PKf7n17o
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=YdA_mOH67Fg
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=CuY1hMy15Kc\u0026t=2022s
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 3 (จบ) (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
https://www.youtube.com/watch?v=S9sQbbHcMnU\u0026t=1630s
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=8PxAtO4fCl0\u0026t=5s
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=LbazVMgzFgU
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 ฉบับฟังง่าย เน้นที่สำคัญ (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=pj6H91vHMzc
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 เน้นที่สำคัญ ฉบับฟังง่าย (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=SbqiP14NuIk
พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 อัพเดท คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=TaPlIrVjhq0\u0026t=2894s
เฉลยแนวข้อสอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 คลิปที่ 2 (จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=8slGj295OxY
ระเบียบกฎหมายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อัพเดทล่าสุด (พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ, ระเบียบการลา, การพานักเรียนไปทัศนศึกษา, การลงโทษนักเรียน ,ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง, กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค ,ระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน )
https://www.youtube.com/watch?v=sQ4kRP95zO4
อ่านสรุปเน้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน
https://www.youtube.com/watch?v=KV4hQrggBhA
รวมคำสั่งคสช. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=jJaylkkImWQ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=xHjy0jBforg\u0026t=278s
วิชาลักษณะของการเป็นข้าราชการที่ดี
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 อ่านย่อยให้ฟังอย่างง่าย คลิปเดียวจบ
https://www.youtube.com/watch?v=Raniogpl1Ko\u0026t=2s
เฉลยข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 Update 2564 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=PwIpdSTmKyE
เฉลยข้อสอบพ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534 Update 2564 คลิปที่ 2 (จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=ijwIuiAG8w
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (ปรับปรุง 2562) คลิปที่1
https://www.youtube.com/watch?v=hgM863x1dY
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (ปรับปรุง 2562) คลิปที่ 2 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=hVUpeAzzi0U
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
https://www.youtube.com/watch?v=dHmB4y8FNYw\u0026t=2175s
อ่านเน้นย้ำ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
https://www.youtube.com/watch?v=1NrGHj7adHw
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
https://www.youtube.com/watch?v=a0zJ06oGCI
วิชามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=Pm8TGIgzr7w
ศาสตร์การสอน หลักการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษา คลิปที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=Qfx8nA6vLzo
การเรียนรู้ การเสริมแรงทางบวกทางลบ การลงโทษทางบวกทางลบ คลิปที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=NNVrDDEqUlo
จิตวิทยาการเรียนรู้ พาฟลอฟ วัตสัน สกินเนอร์ ธอร์นไดค์ ซิกมันฟรอย คลิบที่ 4
https://www.youtube.com/watch?v=dm1lMiHIQVc
จิตวิทยา การแนะแนว การปรับตัวของนักเรียน เทคนิควิธีสอนของครู คลิปที่ 5
https://www.youtube.com/watch?v=KoKoAumRXOQ
หลักการสอนแบบ CIPPA Model การสอนแบบนิรนัย อุปนัย หมวก 6 ใบ ปรัชญาการศึกษา คลิบที่ 6
https://www.youtube.com/watch?v=imJ1QFVm7LA
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน 6 ประเภท คลิบที่ 7
https://www.youtube.com/watch?v=TKoZWFNsWc0
วิจัยในชั้นเรียน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การวัดประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล คลิบที่ 8
https://www.youtube.com/watch?v=X_7VcpFIvAI
การออกแบบและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา อัพเดท 2564
https://www.youtube.com/watch?v=ZXai0f1qSDk
เฉลยแนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 2564
https://www.youtube.com/watch?v=C0z3PpbeM5U

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู กัลยาณมิตร 7 ฆราวาสธรรม 4 ทศพิธราชธรรม 10 มรรค 8 ทิศ 6 อคติ 4
https://www.youtube.com/watch?v=bqScabyq4WQ
วัฒนธรรม คติธรรม เนติธรรม สหธรรม วัตถุธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณ (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=8G2DkAgEhwE
ตะลุยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=elFg3KsEC_k\u0026t=2751s
โหลดเอกสารเพื่ออ่านตามคลิปได้ฟรีที่กลุ่ม facebook “ชวนกันมาอ่านหนังสือ”
https://www.facebook.com/groups/188131151697428

หลักสูตรฐานสมรรถนะ Short Clip EP#01

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Hằng Nguyễn

Xin chào các bạn, mình là Hằng. Là một người yêu thích thời trang nên mình thành lập website này với mong muốn cung cấp những thông tin, kiến thức liên quan đến thời trang hàng da đến các bạn. Rất mong những thông tin mà mình cung cấp sẽ mang lại giá trị cho bạn

Related Articles

Back to top button