TIN TÀO LAO

การนวดไทยบนเตียง Thai Massage นวดหลัง | เรียนนวด | สปาบอร์น | เรียนนวดสปา

การนวดไทยบนเตียง Thai Massage นวดหลัง | เรียนนวด | สปาบอร์น


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การนวดไทยบนเตียง Thai Massage นวดหลัง | เรียนนวด | สปาบอร์น
การนวดไทย เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะใช้เทคนิค การกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ \”นวดแผนโบราณ\” โดยมีหลักฐานว่านวดแผนไทยนั้นมีประวัติมาจากประเทศอินเดีย โดยเชื่อว่าน่าจะมีการนำการนวดเข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
การนวดเชลยศักดิ์ หรือ การนวดไทยมีกำเนิดจากการนวดให้ตัวเองและนวดกันเองภายในครอบครัว ผู้นวดจะใช้อวัยวะต่างๆ เช่น มือ ศอก ท่อนแขน ส้นเท้าฝ่าเท้า เข่า เป็นต้น ท่าทางการนวดก็มีหลากหลาย เช่น การนอนหงาย นอนตะแคง การนั่ง หลังจากนวดแล้วผู้รับบริการจะรู้สึกสบายขึ้นทันที แต่ถ้าผู้รับบริการนวดที่มีประวัติโรคประจำตัวบางอย่างควรได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อนทำการนวด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดอันตรายกับผู้รับบริการเองรูปแบบวิธีกํารนวดพื้นฐานแบบไทย

วิธีการนวดพื้นฐานแบบไทย มีลักษณะของการนวดดังนี้

การกด มักใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงที่ส่วนของร่างกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว ให้เลือด ถูกขับออกจากหลอดเลือดบริเวณนั้น และเมื่อลดแรงกดลง เลือดจะพุ่งมาเลี้ยงบริเวณนั้นได้มากขึ้น ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่ได้ดี ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวดเร็วขึ้น

การคลึง ใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วมือ หรือสันมือออกแรงกดให้ลึกถึงกล้ามเนื้อแล้วเคลื่อน ไปมา หรือคลึงเป็นลักษณะวงกลม

การบีบ จับกล้ามเนื้อให้เต็มฝ่ามือแล้วออกแรงบีบที่กล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มการไหลเวียน ของเลือดมาที่กล้ามเนื้อ ช่วยให้หายจากอาการเมื่อยล้า การบีบยังช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ได้ด้วย
การดึงเพื่อยือเส้นเอ็น ของกล้ามเนื้อหรือพังผืดของข้อต่อที่หดสั้นให้ยืดออกให้ส่วนนั้นกลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติ

การบิด เพื่อหมุนข้อต่อกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นให้ยืดออกทางด้านขวาง

การดัด เพื่ให้ข้อต่อที่ติดขัดเคลื่อนไหวได้ตามปกติ การดัดต้องออกแรงมาก

การตบ ตี ทุบ สับ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้ออย่างเป็นจังหวะมักใช้วิธีนี้บรรเทาอาการปวดหลังปวดคอและช่วยขับเสมหะเวลาไอ
โดยการนวดหลังในนวดไทยนั้นจะเริ่มจากการคลายกล้ามเนื้อโดยใช้ฝ่ามือกด จากนั้นจะใช้ข้อนิ้วในการกดจุดแล้วจึงลงศอกเพื่อกดจุดในกล้ามเนื้อชั้นใน จากนั้นจบด้วยการใช้ฝ่ามือกดคลายกล้ามเนื้อให้ทั่ว ซึ่งเทคนิคการนวดไทย แบบการนวดไทยเชลยศักดิ์ ทางสปาบอร์นได้ทำการปรับแต่งท่านวดให้เหมาะสมกับการนวดบนเตียง เนื่องจากผู้ประกอบการที่เปิดร้านนวดอยู่ต่างประเทศหลายท่านอาจไม่ใช้เตียงนวดแต่ แต่สามารถประยุกต์เตียงนวดน้ำมันไว้ใช้ในการนวดไทย ซึ่งองค์ความรู้ที่ทางสปาบอร์นนำมาแบ่งปันนี้ จะช่วยให้การนวดของท่านดีขึ้นและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ศึกษาข้อมูลการทำธุรกิจสปาเพิ่มเติมได้ที่
www.spaborn.com
email: pimjai@spaborn.com
Facebook: https://www.facebook.com/SpaBorn/
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิ้กเลยค่ะ https://m.me/SpaBorn

การนวดไทยบนเตียง Thai Massage นวดหลัง | เรียนนวด | สปาบอร์น

การนวดไทยขั้นพื้นฐาน แผ่นที่ ๑


คำนำ
คู่มือการนวดไทยขั้นพื้นฐานชุดนี้
จัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เป็นการรวบรวมนำเอาวิธีการนวดแผนไทยจากหลากหลายคำภีร์ทั้งจาก สมาคม มูลนิธิ
และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนวด
ประกอบกับการนำความรู้ทางสรีระวิทยามาศึกษาวิเคราะห์ ทดลองและประมวลเรียบเรียงจัดทำเป็นคู่มือ การนวดไทยขั้นพื้นฐานชุดนี้โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพ การบรรเทาอาการความเจ็บปวดเมื่อยล้า การสร้างความผ่อนคลายและ ความปลอดภัยของผู้ถูกนวด นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสุขภาพของผู้นวดโดยมุ่งเน้นให้ผู้นวดใช้ท่าทางในการนวดเลือกใช้ส่วนต่างๆของร่างกายและใช้แรงนวดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกทั้งยังคำนึงถึงความง่ายในการเรียนการสอน
การจดจำของผู้นวดซึ่งเป็นคนตาบอด
จึงจัดเรียงลำดับท่าทางการนวดทั้งของผู้นวดและผู้ถูกงวดให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกัน ส่วนเนื้อหาอื่นๆที่นอกเหนือจากวิธีการนวดนั้น
คณะผู้จัดทำได้รวบรวมและ คัดกรองเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการปฎิบัติตัวของผู้นวด และความปลอดภัยของผู้ถูกนวดเป็นสำคัญ
อันได้แก่ จรรยาบรรณของหมอนวด คุณธรรม จริยธรรม ศิล และมาไรญาติของหมอนวด ข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดประโยชน์ของการนวด เพื่อปลูกฝังให้คนตาบอดที่ศึกษาและจบออกไปเป็นหมอนวดเป็นหมอนวดที่เป็นคนดีมีคุณภาพ ทั้งด้านความประพฤติ และฝีมือ เป็นที่ชื่นชม และยอมรับของคนทั่วไป ในสังคมมีอาชีพหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างเป็นสุขผู้บริหารศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะผู้จัดทำชุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือชุดนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมและสร้างเสริม กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ของคนตาบอด การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด วงการคนตาบอด ทั้งในประเทศและนานาชาติ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลทั่วไปในสังคม และประเทศ
การพัฒนาและการยกระดับ มาตรฐานการนวดไทย
การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยต่อไป

การนวดไทยขั้นพื้นฐาน แผ่นที่ ๑

นวดฝ่าเท้าผ่อนคลาย แก้เมื่อย สำหรับลูกค้าที่ใส่ส้นสูงหรือยืนนานๆ


นวดฝ้าเท้าผ่อนคลาย แก้เมื่อย เพื่อสุขภาพ จะเน้นการนวดที่ผ่อนคลาย แก้อาการปวดเมื่อบริเวณเท้า และฟื้นฟูสุขภาพ ทำให้เลือดไหลเวียนดียิ่งขึ้น ลดอาการเมื่อล้า โดยเฉพาะลูกึที่เดิน หรือยืนทั้งวัน หรือคนที่ใส่ส้นสูงนานๆ

ศึกษาข้อมูลการทำธุรกิจสปาเพิ่มเติมได้ที่
www.spaborn.com
email: pimjai@spaborn.com
Facebook: https://www.facebook.com/SpaBorn/
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิ้กเลยค่ะ https://m.me/SpaBorn

นวดฝ่าเท้าผ่อนคลาย แก้เมื่อย สำหรับลูกค้าที่ใส่ส้นสูงหรือยืนนานๆ

เรียนนวดไทยและสปามืออาชีพ สอนโดยสถาบันสอนนวดไทยและสปาอันดับ1 | Thai massage \u0026 Spa Academy


เรียนนวดไทยและสปามืออาชีพ สอนโดยสถาบันสอนนวดไทยและสปาอันดับ1 | Thai massage \u0026 Spa Academy

อย่าเพิ่งเรียนนวด ถ้ายังไม่รู้ 5 สิ่งนี้ | โรงเรียนสอนนวดสรัญญา


หางาน ตกงานอยู่ใช่ไหม แนะนำ งานนวด อาชีพที่ไม่มีวันตกงาน รายได้ต่อเดือน 20,000 50,000
สอนนวดระยะสั้น จบมีร้านรองรับทันที เปิดเรียนแล้ว สมัครวันนี้ ฟรีที่พักห้องแอร์ อุปกรณ์การเรียน น้ำดื่ม รับจำนวนจำกัด โทรเลย ปรึกษาฟรี!
จากสาวโรงงานธรรมดา สู่หมอนวดเงินล้าน ครูทำได้ยังไง พบคำตอบได้ที่นี่
โรงเรียนสอนนวดสรัญญา สถาบันสร้างหมอนวดเงินล้าน
โทรปรึกษาครูได้ทุกวัน 0628802869 รับสาย 07.00น. 08.00น.
ไอดีไลน์ @siamthip (มี @ ข้างหน้าด้วย) หรือกดที่นี่ https://lin.ee/bSO3HIj เพื่อเพิ่มครูเป็นเพื่อนในไลน์ได้เลย
ตกงาน หางาน โรงเรียนสอนนวด

อย่าเพิ่งเรียนนวด ถ้ายังไม่รู้ 5 สิ่งนี้ | โรงเรียนสอนนวดสรัญญา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Hằng Nguyễn

Xin chào các bạn, mình là Hằng. Là một người yêu thích thời trang nên mình thành lập website này với mong muốn cung cấp những thông tin, kiến thức liên quan đến thời trang hàng da đến các bạn. Rất mong những thông tin mà mình cung cấp sẽ mang lại giá trị cho bạn

Related Articles

Back to top button