Lookbook Tháng 4

Bản chất của phong cách Military là sự đơn giản, phóng khoáng. Về việc chọn túi xách đẹp kiểu Military, có vài nguyên tắc nhỏ khá hiệu quả: 1. Chất liệu Hai chất liệu đích thị dành cho túi xách đẹp kiểu Military là vải bố và da thuộc. Vải bố được dệt từ nhiều sợi to bản, mắt bản chất của phong cách Military là sự đơn giản, phóng khoáng. Về việc chọn túi xách đẹp kiểu Military, có vài nguyên tắc nhỏ khá hiệu quả: 1. Chất liệu Hai chất liệu đích thị dành cho túi xách đẹp kiểu Military là vải bố và da thuộc. Vải bố được dệt từ nhiều sợi to bản.

lookbook-thang-4
lookbook-thang-4-1
lookbook-thang-4
lookbook-thang-41-1-1
lookbook-thang-41-1-0
lookbook-thang-41-1-2
lookbook-thang-41-1-3
lookbook-thang-4-3-1
lookbook-thang-4-3-4
lookbook-thang-4-1
lookbook-thang-4-1
lookbook-thang-4-1
lookbook-thang-4-3-2
lookbook-thang-41-1-6
lookbook-thang-41-1-4
lookbook-thang-4-3-6
lookbook-thang-4-3-5
lookbook-thang-4-3-3

Sản Phẩm Liên Quan